Czy związek na odległość ma sens?

Wiele osób ma w rodzinie kogoś, kto emigrował w celach zarobkowych. Rozłąka, zwłaszcza kiedy dotyczy małżeństwa lub wieloletniej pary jest wystawiona wówczas na próbę. Czy związek na odległość ma sens i kiedy najczęściej dochodzi do rozpadu więzi?

 

Zastanawiając się, czy związek na odległość przetrwa, bardzo ważne jest przyjrzenie się relacji przed rozłąką. Stabilni i dojrzali emocjonalnie partnerzy, mający do siebie zaufanie, mogą lepiej znieść czasowe rozdzielenie.
Zdarza się, że kiedy mamy wątpliwości, czy związek na odległość ma sens, decyzję o emigracji partnera, należy przeanalizować i wspólnie podjąć najlepszą opcję. Bywa, że jedna osoba w związku ma bezpodstawne obawy, wynikające ze zdarzeń z poprzednich związków lub nabyte w trakcie procesu wychowawczego. Otwarta rozmowa i dokładne ustalenie priorytetów są w tym wypadku kluczowe.

Odpowiadając na pytanie, czy związek na odległość przetrwa, musimy mieć na uwadze, że nawet najbardziej oddani sobie i kochający małżonkowie, poddani rozdzieleniu, mogą zmienić podejście, co do sensu trwania takiego związku. Odległość dzieląca partnerów, pozwala na spojrzenie z dystansem, na całokształt relacji. Zdarza się, że kwestia tego, czy związek na odległość ma sens zostaje poddana w wątpliwość i dochodzi do rozluźnienia więzi, a następnie ulega ona rozpadowi.

Jeśli nurtuje nas pytanie, czy związek na odległość przetrwa, nie możemy sugerować się przykładami innych ludzi. Każdy związek jest inny, a ludzie różnią się między sobą i wybierają odmienne ścieżki życiowe. Dlatego, zanim zaczniemy pytać siebie, czy związek na odległość ma sens, powinniśmy przede wszystkim spojrzeć w głąb siebie, poznać własne cele, oczekiwania oraz granice. Bez znajomości własnej osoby, będziemy czuli jedynie zagubienie i frustrację, co przełoży się na podejrzliwość oraz brak zaufania do partnera.

 

Author: bagatela10.pl